Sa pagdating ng panginoon Local america sex chart sites


30-Oct-2020 09:57

Jingxing Kumusta Kapatid na Jingxing: Ang tinanong mo ay katulad ng inaalala ng lahat ng mga kapatid na desperadong hinihintay ang pagbabalik ng Panginoon.

Kung gusto nating salubungin ang pagdating ng Panginoon, ang pinakamahalagang bagay ay pagtuunan ng pansin ang pakikinig sa Kanyang tinig at makilala ang Kanyang tinig mula sa Kanyang mga salita.

Noon lang natin masasalubong ang Kanyang pagpapakita at sumunod sa mga yapak ng Kordero.

sa pagdating ng panginoon-67

Datting chat on iphone of germany

Kapag ginawa natin iyon, mawawala sa’tin ang pagkakataon na salubungin ang Panginoon at malugod na pumasok sa kaharian ng langit. Ang mga tapat na nananabik sa Kanyang pagpapakita ay tiyak na magagawang marinig ang Kanyang tinig, maitatayo sa harap ng Kanyang trono at dadalo sa piging ng Kordero.

Ang mga gayong tao ay hindi kailanman masasalubong ang pagbabalik ng Panginoon.